HỖ TRỢ 24/7
HOTLINE
0989000899
chauruabatinox@gmail.com

Danh sách sản phẩm

Chậu inox CATA CDP-1

Chậu inox CATA CDP-1

4.700.000 đ

Kích thước: 860X500X175MM

Hãng: CATA

Chậu rửa CATA CBP 40-40

Chậu rửa CATA CBP 40-40

3.200.000 đ

Kích thước: 423X423X200 MM

Hãng: CATA

Chậu rửa CATA CB 40-40

Chậu rửa CATA CB 40-40

2.400.000 đ

Kích thước: 433x433x180mm

Hãng: CATA

Chậu inox CATA 45-40

Chậu inox CATA 45-40

2.500.000 đ

Kích thước: 48X43X20 cm

Hãng: TEKA

 Chậu rửa ZENIT R15 2B 1D

Chậu rửa ZENIT R15 2B 1D

17.699.000 đ 19.349.000 đ

Kích thước: 1160 x 500 x200 mm

Hãng: TEKA

 Chậu rửa BE LINEA R0 72.40

Chậu rửa BE LINEA R0 72.40

18.799.000 đ 19.789.000 đ

Kích thước: 760x442x184mm

Hãng: TEKA

Chậu rửa Teka LINEA R15 50.40

Chậu rửa Teka LINEA R15 50.40

6.369.000 đ 6.699.000 đ

Kích thước: 540 x 440x193 mm

Hãng: TEKA

Chậu rửa Teka CENTROVAL 1B

Chậu rửa Teka CENTROVAL 1B

2.959.000 đ 3.179.000 đ

Kích thước: 510x230 mm

Hãng: TEKA

Chậu rửa Teka UNIVERSO 79 1B 1D

Chậu rửa Teka UNIVERSO 79 1B 1D

3.500.000 đ

Kích thước: 790x500mm

Hãng: TEKA

Chậu rửa Teka UNIVERSO 1 1/2B 1D

Chậu rửa Teka UNIVERSO 1 1/2B 1D

4.200.000 đ

Kích thước: 1000 x 500 mm

Hãng: TEKA

Chậu rửa Teka STYLO 2B 1D

Chậu rửa Teka STYLO 2B 1D

6.200.000 đ

Kích thước: 1160 x 500 mm

Hãng: TEKA

Chậu rửa TEKA UNIVERSO 2B 1D

Chậu rửa TEKA UNIVERSO 2B 1D

5.819.000 đ 5.599.000 đ

Kích thước: 1160 x 500 mm

Hãng: TEKA

 1   2  3  4  5