HỖ TRỢ 24/7
HOTLINE
0989000899
chauruabatinox@gmail.com

Khay inox, khay buffet

       
  BẢNG KÍCH THƯỚC KHAY INOX  
       
MODEL KÍCH THƯỚC(MM) CHIỀU SÂUMM) DUNG TÍCH (L)
GN 1/1 530 X325 65 9
    100 14
    150 21
    200 25
GN 1/2 325X265 65 4.5
    100 6
    150 9
    200 12.9
GN1/3 325X176 65 2.5
    100 3.8
    150 5.7
GN 1/4 265X162 65 1.8
    100 2.5
    150 4
GN 1/6 176X162 65 1
    100 1.5
    150 2.3
GN1/9 176 X108 65 0.5
    100 0.7
    150 0.9

Danh sách sản phẩm Khay inox, khay buffet

Khay inox 1/1 ( 53 x33)cm

Khay inox 1/1 ( 53 x33)cm

Liên hệ

Kích thước:

Hãng: Huy Anh

 1